• Pas 1: se determină costul pentru 1 m.c de apă rece/caldă prin împărţirea valorii din factură la cantitatea de apă facturată specificată pe factură
  • Pas 2: se determină consumul în m.c. pentru toate indexurile din toate apartamentele contorizate
  • Pas 3: se înmulţeşte valoarea unui m.c. de apă rece/caldă cu valoarea indexurilor contoarelor înregistrate din fiecare apartament. Valoarea rezultată este suma pe care trebuie să o plătească proprietarul dintr-un apartament contorizat
  • Pas 4: se determină din valoarea facturii procentul stabilit pentru consumul din spaţiile comune (subsol, ghenă, spălatul scării) care se repartizează tuturor proprietarilor, indiferent dacă sunt contorizaţi sau necontorizaţi individual, în funcţie de cota-parte indiviză (adică, în funcţie de suprafaţa utilă a apartamentului). Această valoare nu trebuie să depăsească 5% din valoarea facturii
  • Pas 5: se face diferenţa dintre valoarea de pe factură şi valoarea rezultată la Pas 4. Din acest rezultat se scade valoarea rezultată pentru apartamentele contorizate conform Pas 3, iar ceea ce rămâne se repartizează pe numărul de persoane care locuiesc sau desfăşoară activităţi (firmă) în apartamentele necontorizate.

Norma de consum pe Bucureşti este de 10-12 m.c/persoană/lună apă rece şi 6-7 m.c/persoană/lună apă caldă.

Totuşi, pentru a afla media de consume atât la apă rece cât şi la apă caldă, se va face media pe ultimele 12 luni a consumului de apă.