Președintele și administratorul asociației de proprietari au responsabilități și statuturi diferite în cadrul asociației de proprietari. În timp ce primul este reprezentantul asociației, cel de-al doilea este un angajat care are, în mare parte, responsabilități de execuție, președintele este ales de proprietari și își exercită atribuțiile pe baza unui contract de mandat, administratorul este angajat prin contract de muncă, primul face parte din asociație, ultimul poate fi angajat din afara asociației, iar exemplele pot continua.

Cu toate acestea, în unele asociații, proprietarii își doresc ca președintele să îndeplinească un cumul de funcții și să desfășoare atât activitățile specifice președintelui, cât și pe cele ale administratorului, fie pentru a încerca să mai reducă din costuri, fie din lipsa de încredere într-o altă persoană, știute fiind numeroasele cazuri de delapidare cu care s-au confruntat multe asociații de proprietari.

În aceste situații, întrebarea legitimă care se pune este dacă poate președintele asociației să fie și administrator? Pentru a putea răspunde, consultăm prevederile legislației specifice, legea 230/2007 și HG 1588/2005.

În cel de-al doilea document legislativ, HG 1588/2007, există un articol care prevede posibilitatea ca atribuțiile administratorului să poată fi preluate de comitetul executiv, așadar și de președinte, care este membru în comitetul executiv.

Art. 17, alineatul 8 din HG 1588/2007

Comitetul executiv preia toate obligaţiile şi răspunderile privind activitatea de management stabilite la art. 22 din prezentele norme metodologice pe perioada cât asociaţia nu are angajat un administrator sau a fost reziliat contractul de administrare, indiferent de cauze.

Înțelegem însă de aici că aceasta e o situație temporară, nu permanentă, chiar dacă legea nu indică un interval de timp în care președintele poate prelua legal și atribuțiile administratorului. De asemenea, reamintim și faptul că persoana care îndeplinește funcția de administrator într-o asociație de proprietari trebuie să aibă un atestat de administrator.