Aceste diferenţe pot fi eliminate sau micşorate prin aplicarea de reguli stricte referitoare la data în care se realizează citirea contoarelor şi verificarea periodică a indexurilor declarate de fiecare proprietar/chiriaş.

 Diferenţa dintre consumul înregistrat şi cel declarat poate avea mai mulţi factori:

  • citirea contoarelor din fiecare apartament nu se realizează în aceeaşi zi cu citirea contorului de pe clădire
  • citirea efectuată de proprietari nu este corectă
  • există pierderi pe sistem (între contorul de pe clădire şi contoarele din fiecare apartament)
  • diferenţe între modul de măsurare dintre diferite mărci de contoare

Pentru determinarea unui consum cât mai exact, administratorul unei asociaţii de proprietari trebuie să acorde o atenţie mai mare la:

  • citirea contoarelor individuale şi a contorului de pe clădire să se realizeze în aceeaşi zi
  • remedierea avariilor de pe conducte, inclusiv a celor care la prima vedere nu sunt vizibile
  • indexul de pe factura primită de la furnizorul de utilităţi să fie acelaşi cu indexul contorului de pe clădire
  • verificarea apartamentelor care declară consumuri foarte mici raportate la numărul de persoane declarate
  • verificarea instalaţiilor pentru eliminarea pierderilor din apartamentele necontorizate