Deși montarea de repartitoare și contoare individuale pe baza cărora să se poată identifica și repartiza consumurile individuale de apă îi poate ajuta pe locatari să plătească facturi în funcție de cât consumă, din diverse motive, există numeroase apartamente necontorizate pentru care consumul de apă se calculează în regim paușal.

Astfel, devine importantă stabilirea unui mod de calcul care să reglementeze cum se repartizează și cum se calculează consumul de apă în blocurile cu apartamente contorizate și necontorizate.
Conform articolului 40, alineatul 1, din hotărârea 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, regulamentul privind repartizarea acestor utilități se adoptă de comitetul executiv al asociației de proprietari, astfel că lucrurile pot diferi de la o asociație la alta.
Art. 40. – (1) Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute în actele normative în vigoare cu privire la asigurarea gradului de montare a repartitoarelor de costuri pentru apă sau încălzire, atunci repartizarea acestor utilităţi se stabileşte prin decizie a comitetului executiv al asociaţiei de proprietari, printr-un regulament propriu care trebuie să cuprindă prevederi cu privire la modul de citire, de calcul şi de repartizare a contravalorii consumurilor respective.
O metodă de calcul a apei în blocurile cu apartamente mixte poate fi următoarea:
– se stabilește costul pentru un metru cub de apă prin împărțirea valorii totale a facturii la cantitatea totală de apă înregistrată pe factură;
– în cazul apartamentelor contorizate, se înmulțește costul rezultat pentru un metru cub de apă cu consumul înregistrat pe contoarele individuale și se obține suma de plată;
– diferența dintre valoarea totală a facturii și valoarea înregistrată de apartamentele contorizate se repartizează pe apartamentele necontorizate, în funcție de numărul de persoane care locuiește în aceste apartamente, existând o valoare maximă de metri cubi de apă de persoană. Această valoare se stabilește în cadrul fiecărei asociații de proprietari prin regulamentul propriu și poate diferi de la 5, la 7 sau 10 mc de persoană.
– în cazul în care consumul înregistrat de apartamentele contorizate și cel repartizat pe apartamentele necontorizate nu este egal cu cel care apare pe factură, diferența se împarte la numărul total de apartamente în funcție de cota parte indiviză. Dacă această diferență depășește 10% din valoarea facturii, trebuie verificat ca în asociație să nu existe pierderi de apă semnificative.
Reamintim că de la 1 ianuarie 2017, contorizarea individuală pentru încălzire și apă caldă devine obligatorie, ca urmare a prevederilor legii 121/2014, despre care puteți afla mai multe aici.