Funcția de administrator de bloc poate fi îndeplinită doar de către persoane fizice sau juridice specializate și autorizate. Această reglementare presupune ca orice persoană care dorește să lucreze ca administrator imobile să obțină și un atestat care să îi certifice calitățile profesionale necesare.

Angajarea în funcția de administrator doar a persoanelor atestate nu este numai o măsură de siguranță, ci chiar o obligație pe care o au asociațiile de proprietari, obligație stabilită prin lege. Astfel, în articolul 34, alineatul 2, din legea 230/2007, găsim subliniat acest aspect: Asociaţia de proprietari angajează persoane fizice atestate pentru funcţia de administrator sau încheie contracte cu persoane juridice specializate şi autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrării, întreţinerii, investiţiilor şi reparaţiilor asupra proprietăţii comune.

Acest atestat este de fapt un mod prin care persoana care dorește să ocupe funcția de administrator dovedește că are calitățile și cunoștințele profesionale pentru a presta activitățile pe care administrarea unui imobil le implică.

Atât administratorii care își desfășoară activitatea fără atestat, cât și asociațiile de proprietari care îi angajează pot fi sancționați cu amenzi de la 200 la 2500 de lei, în funcție de cuantumul stabilit prin hotărârea fiecărui consiliu local.

Cum poți obține un atestat de administrator imobil?

Pentru a obține această certificare, viitorii administratori trebuie să susțină un examen, scris și oral, organizat de primărie. Aceștia sunt atestați de către primar, la propunerea departamentelor specializate pe asociațiile de proprietari, pe baza regulamentului stabilit de către fiecare consiliu local.

În scopul facilitării obținerii atestatului de administrator imobile, compartimentele specializate din cadrul primăriei, dar și alte entități organizează cursuri pentru administrator.

Atestatul de administrator imobil este valabil pe întreg teritoriul țării noastre, pe o perioadă nedeterminată. Cu toate acestea, administratorilor care încalcă legea li se poate retrage acest atestat.

Condiții pentru autorizarea persoanelor juridice

Dacă persoanele fizice trebuie să obțină atestatul de administrator pentru a ocupa această funcție, și persoanele juridice au de respectat anumite condiții pentru a obține autorizație de la autoritățile publice locale, conform HG 1588/2007, articolul 22, alineatul 3.

– Să aibă ca obiect de activitate numai administrarea asociațiilor de proprietari sau ca obiect principal de activitate administrarea de imobile;

– Să aibă angajate persoane cu atestat;

– Să dovedească bonitatea financiară;