Conform legislației, articolul 7 din legea 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari: Înscrierea ulterioară în asociaţia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezenţi la adunarea generală de constituire se face la cererea scrisă a acestora, fără alte formalităţi și articolul 9 din HG 1588/2007: inscrierea ulterioară în asociaţia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezenţi la adunarea generală de constituire şi care nu şi-au dat consimţământul în condiţiile prevăzute la art. 7 se face la cererea scrisă a acestora, fără alte formalităţi. Proprietarul din condominiu solicită să devină membru al asociaţiei de proprietari prin semnarea unui act adiţional la acordul de asociere, fără alte formalităţi.

Așadar, legea vă dă dreptul și vă oferă astfel posibilitatea de a deveni membru în asociație oricând, atât timp cât sunteți proprietarul unui apartament sau al unui spațiu cu altă destinație decât cea de locuință, în blocul sau scara ce aparține de o anumită asociație, în funcție de cum este organizată aceasta.

Proprietarii trebuie să depună la asociație copii după actul de identitate, dar și după actul de proprietate, aspect prevăzut ca obligație a proprietarilor în HG 1588/2007, art. 12, punctul g.