Legea 121/2014 privind eficiența energetică prevede obligația ca toate condominiile să asigure contorizarea individuală a consumului de apă caldă și încălzire până la data de 31 decembrie 2016.

Legea urmărește aplicarea Directivei 2012/27/UE privind eficienţa energetică și are scopul de a trasa cadrul legal pentru aplicarea de politici naționale în vederea creșterii eficienței energetice, după cum este prezentat încă de începutul actului normativ, în articolul 1.

Pentru ca această lege să poată fi aplicată, a fost instituit un Departament pentru Eficiență Energetică în cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu atribuții și responsabilități multiple, printre care elaborarea de politici în domeniu, monitorizarea implementării programelor și planurilor privind eficiența energetică, colaborarea cu instituții și organizații pentru promovarea utilizării eficiente a energiei, informarea publicului cu privire la furnizorii de servicii energetice autorizați/certificați.

Privind contorizarea și facturarea consumului de energie, legea 121/2014 prevede:

Art. 10. – (1) În măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, rezonabil din punct de vedere financiar şi proporţional în raport cu economiile de energie potenţiale, consumatorii finali de energie electrică, gaze naturale, încălzire centralizată, răcire centralizată şi apă caldă menajeră sunt dotaţi cu contoare individuale la preţuri competitive, care reflectă exact consumul real de energie al consumatorilor finali şi care furnizează informaţii despre timpul efectiv de utilizare.

(5) În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, este obligatorie montarea contoarelor până la 31 decembrie 2016 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie. În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punct de vedere al costurilor, este obligatorie montarea repartitoarelor individuale de costuri pe toate corpurile de încălzire din fiecare unitate imobiliară în parte.

(6) În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul centralizat sau dotate cu o sursă proprie locală de producere a energiei termice la nivel de scară/bloc, repartizarea consumului de energie termică pentru încălzire/răcire şi/sau apă caldă, se face în baza normelor tehnice elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. Normele includ modalităţi de repartizare a consumului de energie termică aferent:

a) apei calde de consum;

b) încălzirii spaţiilor comune;

c) încălzirii apartamentelor şi spaţiilor cu altă destinaţie din condominiu.

Astfel că, începând cu anul viitor, devine obligatorie contorizarea individuală a consumului de energie termică și apă caldă, prin montarea de contoare sau repartitoare.